Preskočiť na obsah

Informácie o žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie

Zverejnené
9. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
9. januára 2024 − 25. januára 2024
Kategória

Obec Jelka v súlade s § 13 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, zverejňuje informácie o podaných žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie, informácie o schválených a neschválených žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie a informácie o poskytnutých dotáciách z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie.

Prílohy