Ugrás a tartalomra

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelka na 1. polrok 2023