Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelka na 1. polrok 2023

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy