Ugrás a tartalomra

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na 2. polrok 2022