Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na 2. polrok 2022

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2022 − 28. júna 2022
Kategória

Prílohy