Ugrás a tartalomra

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Közzétett
7. március 2024
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
7. március 2024 − 3. április 2024
Kategória

Obec Jelka v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1990 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

Részletek

Dokumentum ID: OcÚJE-442/2024

Mellékletek