Preskočiť na obsah

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Zverejnené
7. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2024 − 3. apríla 2024
Kategória

Obec Jelka v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1990 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-442/2024

Prílohy