Ugrás a tartalomra

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov