Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov

Közzétett
14. március 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
14. március 2023 − 28. március 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 207/2023

Mellékletek