Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Dodatočné stavebné povolenie „Sklad záhradných doplnkov” na novovytvorenom pozemku parc. č. 1174/34 k. ú. Jelka, v obci Jelka