Verejná vyhláška: Krajský pamiatkový úrad Trnava doručuje oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov na území líniovej stavby “RFO-209-SC/DS Senec – Dunajská Streda”

Közzétett
22. március 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
22. március 2023 − 5. április 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: OcÚJE-537/2023

Mellékletek