Verejná vyhláška: Krajský pamiatkový úrad Trnava doručuje oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov na území líniovej stavby „RFO-209-SC/DS Senec – Dunajská Streda“

Zverejnené
22. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2023 − 5. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-537/2023

Prílohy