Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Krajský pamiatkový úrad Trnava doručuje oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov na území líniovej stavby „RFO-209-SC/DS Senec – Dunajská Streda“