Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania “Rodinný dom” na parc. č. 681/5 a 681/3 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka

Közzétett
24. március 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
24. március 2023 − 7. április 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: OcÚJE-534/2023

Mellékletek