Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania „Rodinný dom” na parc. č. 681/5 a 681/3 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka