Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania „Rodinný dom“ na parc. č. 681/5 a 681/3 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka

Zverejnené
24. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2023 − 7. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-534/2023

Prílohy