Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením „Novostavba rodinného domu s rekreačným domom” na parc. č. 580/12 a č. 580/13 k.ú. Nová Jelka mimo zastavaného územia Jelka a upustenie od ústneho konania