Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením „Novostavba rodinného domu s rekreačným domom“ na parc. č. 580/12 a č. 580/13 k.ú. Nová Jelka mimo zastavaného územia Jelka a upustenie od ústneho konania

Zverejnené
8. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2022 − 22. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-2092/2022

Prílohy