Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka