Verejná vyhláška: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka

Zverejnené
20. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2023 − 4. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-465/2023

Prílohy