Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie časti miestnej komunikácie a úprava krytu miestnej komunikácie – ulica Mlynárska”

Közzétett
18. július 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
18. július 2022 − 1. augusztus 2022
Kategória

Mellékletek