Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KOSTOLNÁ PRI DUNAJI- ZMENY A DOPLNKY Č. 6/2021