Verejná vyhláška: Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KOSTOLNÁ PRI DUNAJI- ZMENY A DOPLNKY Č. 6/2021

Zverejnené
12. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2023 − 26. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-659/2023

Prílohy