Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2017 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka