Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2017 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Zverejnené
31. januára 2018
Kategória

Prílohy