Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2019 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Közzétett
31. augusztus 2019
Kategória

Mellékletek