Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2019 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka