Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2019 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Prílohy