Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4-2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Közzétett
31. január 2020
Kategória

Mellékletek