Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4-2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka