Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4-2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy