Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Közzétett
29. március 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
29. március 2023 − 14. április 2023
Kategória

Mellékletek