Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka