Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Zverejnené
29. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2023 − 14. apríla 2023
Kategória

Prílohy