Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5-2020 o miestnych daniach