Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5-2020 o miestnych daniach

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy