Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6-2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

Közzétett
31. január 2022
Kategória

Mellékletek