Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6-2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

Zverejnené
31. januára 2022
Kategória

Prílohy