Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 23.03.2023