Zápisnica z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 23.03.2023

Zverejnené
29. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2023 − 14. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 589/2023

Prílohy