Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 27.06.2023