Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo 6. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 21.11.2023