Žiadosť o voľbu poštou – volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

Közzétett
11. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
11. november 2022 − 23. január 2023
Kategória

Mellékletek