Ugrás a tartalomra

Žiadosť o voľbu poštou – volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia