Žiadosť o voľbu poštou – volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 23. januára 2023
Kategória

Prílohy