Ugrás a tartalomra

Zverejnenie návrhov podaných do Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka č. 3/2023

Közzétett
8. január 2024
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
8. január 2024 − 8. február 2024
Kategória

Obec Jelka podľa § 9a ods. 4 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje všetky návrhy podané do Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka č. 3/2023.

Részletek

Dokumentum ID: OcÚJE-18/2024

Mellékletek

Kapcsolódó dokumentumok