Preskočiť na obsah

Zverejnenie návrhov podaných do Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka č. 3/2023

Zverejnené
8. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
8. januára 2024 − 8. februára 2024
Kategória

Obec Jelka podľa § 9a ods. 4 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje všetky návrhy podané do Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka č. 3/2023.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-18/2024

Prílohy

Súvisiace dokumenty