Zverejnenie všeobecného záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka

Közzétett
23. augusztus 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
23. augusztus 2022 − 6. szeptember 2022
Kategória

Mellékletek