Zverejnenie všeobecného záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka

Zverejnené
23. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. augusta 2022 − 6. septembra 2022
Kategória

Prílohy