Rekonštrukcia Základnej školy v Jelke

Kategória

– Infraštruktúra vzdelávania – Rekonštrukcia Základnej školy v Jelke
– Celkové schválené opravnené výdavky: 1.038.639,91 Eur
– Spoluúčasť obce Jelka: 5%

Fotodokumentácia:

Közzétett 3. január 2015.
Szerkesztett 3. január 2023.