Rekonštrukcia Základnej školy v Jelke

Kategória

– Infraštruktúra vzdelávania – Rekonštrukcia Základnej školy v Jelke
– Celkové schválené opravnené výdavky: 1.038.639,91 Eur
– Spoluúčasť obce Jelka: 5%

Fotodokumentácia:

Zverejnené 3. januára 2015.
Upravené 3. januára 2023.