Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 27.02.2023