Zápisnica z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 27.02.2023

Zverejnené
8. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 478/2023

Prílohy