Preskočiť na obsah

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

Zverejnené 7.5.2023.

Vojna ľudstvu nikdy nič dobré nepriniesla, a predsa sa aj v 21. storočí bojuje o nezmyselnú nadvládu jedného nad druhým.

Existuje tisíc dôvodov, prečo sa ľudia medzi sebou hádajú. Týka sa to nás všetkých v každodennom živote. Ale týka sa to aj vzťahov medzi skupinami ľudí alebo krajinami. Ak sú dve znepriatelené krajiny presvedčené, že iba násilie vyrieši ich problémy, vypukne vojna.

V minulosti vojny vypukli najčastejšie preto, lebo panovníci chceli rozšíriť svoje územie a zmocniť sa bohatstva ovládnutej krajiny. Ale vojny sa viedli a vedú aj za národné oslobodenie, vedú sa preventívne, aby zabránili iným vojnám, vedú sa, lebo niektorí vodcovia nie sú schopní poistiť si moc inak ako vojnou, a vedú sa v mene Boha. V niektorých konfliktoch stoja proti sebe obyvatelia tej istej krajiny a zabíjajú sa navzájom pre moc v občianskych vojnách.

Dôvody, pre ktoré sa vedie vojna, môžu byť celkom oprávnené: obrana slobody alebo spravodlivosti, obrana krajiny pred útočníkom. Vtedy je štát v práve. Samotná vojna je však zameraná na ničenie ľudských bytostí, a preto nemôže byť spravodlivá. Vojna v minulosti spôsobila milióny obetí, zničila celé spoločnosti, zruinovala krajiny. Ani tie najlepšie dôvody nemôžu ospravedlniť tieto hrôzy.

Druhá svetová vojna v Európe oficiálne skončila spoločným podpisom dňa 8. mája 1945 o 23.01 h. a kapitulácia nadobudla platnosť na druhý deň. V Sovietskom zväze bol však vzhľadom na časový posun za Deň víťazstva vyhlásený 9. máj.

Do bojových operácií 2. svetovej vojny sa postupne zapojilo viac ako 60 krajín sveta, v ktorých žilo približne 80 percent vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov – bojovalo sa v Európe, severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii i v južnej a juhovýchodnej Ázii. Počas šiestich rokov trvania vojny zomreli a utrpeli zranenia desiatky miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov v nej zahynulo okolo 60 miliónov ľudí. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel Sovietsky zväz.

Deň víťazstva nad fašizmom dáva príležitosť vzdať hold obetiam 2. svetovej vojny, aj obetiam všetkých nezmyselných vojen.