Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Tlačová správa a informácie o vyplácaní 2. balíka inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov

25.11.2022

Prílohy

Popis

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta si dovoľuje informovať občanov o vyplácaní 2. balíka inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu.

Informácie o finančnej pomoci sú zverejnené na stránke ústredia PSVR https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ID: 2040/2022

22.11.2022