Hlavný kontrolór obce

Dňa 20.01.2011 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Jelke bol zvolený hlavný kontrolór obce, ktorým sa stala

Mgr. Mária Tomovičová

Hlavný kontrolór obce

Zverejnené 14. septembra 2022.
Upravené 17. októbra 2022.